Reklamační řád

1. Teracové výrobky jsou dodávány ve shodě a souladu s příslušnými technickými normami a jinými technickými podmínkami stanovenými v kupní smlouvě nebo faktuře. 
 
2. Záruční doba je 24 měsíců od data expedice výrobků, pokud v kupní smlouvě není uvedeno jinak. 
 
3. Zjevné vady je kupující povinen reklamovat ihned při převzetí teracových výrobků v dodacím listě nebo faktuře. Pokud není zápis proveden, je považováno převzetí teracových výrobků bez zjevných vad a nedostatků. 
 
4. Vápenný výkvět je způsoben přirozeným zráním betonu, nesnižuje kvalitu teracových výrobků a tím není důvodem k reklamaci. Z těchto důvodu výrobce doporučuje skladovat teracové výrobky max. 6 až 8 měsíců.  
 
5. Prodávající přijímá reklamace na vzhledové vady před položením teracových výrobků. Po položení teracových výrobků se reklamace na vzhledové vady nepřijímají.  
 
6. Výrobce neodpovídá za vady způsobené dopravou, neodbornou manipulací, neodborným uložením a ošetřením teracových výrobků. 
 
7. Jednání o reklamaci zahájí výrobce ihned po obdržení písemné reklamace. 
 
8. Reklamaci a případné odstranění vady vyřídí výrobce v době nezbytně nutné k uplatněné reklamaci, pokud se kupující nedohodne jinak. 
ISMM & TESO logo

ISMM & TESO s.r.o.
742 82 Jistebník 466
IČ: 27788156
DIČ: CZ27788156

Společnost je zapsaná v OR
vedeném u KS Ostrava oddílu C,
vložce číslo 29706


Člen ISMM
(+420) 595 174 037
(+420) 724 962 905
info@teso-jistebnik.cz

Prodejní doba:
pracovní dny 8.00 – 14.30
map