teso-jistebnik.cz
O firměSortimentTechnicka podporaReferenceDokumenty ke staženíNezávazná poptávka
českygermanypoland
kompletní sortiment teraco výrobků
Dlaždice
 

Reklamační řád

  1. Teracové výrobky jsou dodávány ve shodě a souladu s příslušnými technickými normami a jinými technickými podmínkami stanovenými v kupní smlouvě nebo faktuře.
  2. Záruční doba je 24 měsíců od data expedice výrobků, pokud v kupní smlouvě není uvedeno jinak.
  3. Zjevné vady je kupující povinen reklamovat ihned při převzetí teracových výrobků v dodacím listě nebo faktuře. Pokud není zápis proveden , je považováno převzetí teracových výrobků bez zjevných vad a nedostatků.
  4. Vápenný výkvět je způsoben přirozeným zráním betonu, nesnižuje kvalitu teracových výrobků a tím není důvodem k reklamaci, výskyt vápenného výkvětu souvisí s délkou skladování , a proto výrobce doporučuje skladovat teracové výrobky max. 6 až 8 měsíců.
  5. Prodávající přijímá reklamace na vzhledové vady před položením teracových výrobků. Po položení teracových výrobků se reklamace na vzhledové vady nepřijímají.
  6. Výrobce neodpovídá za vady způsobené dopravou, neodbornou manipulací,neodborným uložením a ošetřením teracových výrobků.
  7. Jednání o reklamaci zahájí výrobce ihned po obdržení písemné reklamace.
  8. Reklamaci a případné odstranění vady vyřídí výrobce v době nezbytně nutné k uplatněné reklamaci, pokud se kupující nedohodne jinak.
 
ISMM & TESO logo

ISMM & TESO s.r.o.
742 82 Jistebník 466
IČ: 27788156
DIČ: CZ27788156

Společnost je zapsaná v OR
vedeném u KS Ostrava oddílu C,
vložce číslo 29706
Telefon: (+420) 595 174 037
Mobil: (+420) 724 962 905
E-mail: info@teso-jistebnik.cz

Prodejní doba:
pracovní dny 8.00 – 14.30
ISMM group