Montáž teraco schodů

Montáž teraco schodů se provádí na čistý, dostatečně vyzrálý a přirozeně vlhký podklad do maltového lože síly do 30 mm nebo flexibilního tmelu síly do 10 mm. Hlavní zásadou pro správnou montáž obkladových teraco prefabrikátů je jejich volné uložení s ohledem na přirozenou tepelnou rozpínavost.

1. Musí být dodrženo pružné uložení ve styku se svislou konstrukcí (viz obrázek 1).
    

dopňky


obrázek 12. Teraco prefabrikáty se nekladou do plnoplošného maltového nebo tmelového lože, ale na příčné pásy šíře cca 100 mm. Obrázek 2 znázorňuje rozdělení maltového lože u prefabrikátu délky 1000 mm, pro prefabrikáty obecné délky " L " platí zásada umístění maltového lože o 1/6 délky schodu (viz obrázek 3).

dopňky

obrázek 2dopňky

obrázek 33. Při montáži teraco schodů profilu L zůstává podstupnice volně bez maltového lože (viz obrázek 4). 

dopňky

obrázek 44. Při montáži deskových teraco schodů typu SD se na pásy maltového lože montuje i podstupnice  (viz obrázek 5).

dopňky

obrázek 55. Při montáži dělených, k sobě sesazovaných prefabrikátů musí být zachována spojovací spára 1-3 mm.

Po ukončeni montáže je nutné v konečném provedení prefabrikáty mechanicky vyčistit a chemicky ošetřit, dle návodu v sekci údržba ploch. Vyskytnou-li se u výrobků vzhledové a rozměrové vady, musí být reklamace uplatněna před zabudováním výrobků, další informace k reklamaci můžete najít v reklamačním řádu.

ISMM & TESO logo

ISMM & TESO s.r.o.
742 82 Jistebník 466
IČ: 27788156
DIČ: CZ27788156

Společnost je zapsaná v OR
vedeném u KS Ostrava oddílu C,
vložce číslo 29706


Člen ISMM
(+420) 595 174 037
(+420) 724 962 905
info@teso-jistebnik.cz

Prodejní doba:
pracovní dny 8.00 – 14.30
map