Montáž teraco parapetů

Montáž teraco parapetů a ostatních krycích desek se provádí na čistý, dostatečně vyzrálý a přirozeně vlhký podklad do maltového lože síly do 30 mm nebo flexibilního tmelu síly do 10 mm. Při montáži venkovních parapetních desek je nutné dodržet spád pro odtok vody min. 1 %. Hlavní zásadou pro správnou montáž teraco parapetů je shodně s montáží schodů jejich volné uložení s ohledem na přirozenou tepelnou rozpínavost.

1. Musí být dodrženo pružné uložení ve styku se svislou konstrukcí (viz obrázek 1).
    

dopňky

obrázek 1


2. Teraco parapety se nekladou do plnoplošného maltového nebo tmelového lože, ale na příčné pásy šíře cca 100 mm. Obrázek 2 znázorňuje rozdělení maltového lože u prefabrikátu délky 1000 mm, pro prefabrikáty obecné délky " L " platí zásada umístění maltového lože o 1/6 délky parapetu (viz obrázek 3).

montaáž schod 2

obrázek 2montáž schod 3

obrázek 3


3. Na obrázku 4 je znázorněn příklad osazení teraco parapetu.


montaz parapet
obrázek 4


4. Při montáži dělených, k sobě sesazovaných parapetů musí být zachována spojovací spára 1-3 mm.

Po ukončeni montáže je nutné v konečném provedení prefabrikáty mechanicky vyčistit a chemicky ošetřit, dle návodu v sekci údržba ploch. Vyskytnou-li se u výrobků vzhledové a rozměrové vady, musí být reklamace uplatněna před zabudováním výrobků, další informace k reklamaci můžete najít v reklamačním řádu.

ISMM & TESO logo

ISMM & TESO s.r.o.
742 82 Jistebník 466
IČ: 27788156
DIČ: CZ27788156

Společnost je zapsaná v OR
vedeném u KS Ostrava oddílu C,
vložce číslo 29706


Člen ISMM
(+420) 595 174 037
(+420) 724 962 905
info@teso-jistebnik.cz

Prodejní doba:
pracovní dny 8.00 – 14.30
map