teso-jistebnik.cz
O firmieAsortymentWsparcie techniczneReferencjeDo ściągnięciaCennik
českygermanypoland
kompletní sortiment teraco výrobků
Dlaždice
 

Montaż schodów

Instrukcje techniczne dotyczące montażu liniowych wyrobów terrazzo

Prefabrykaty terrazzo należy układać na czystym, wystarczająco dojrzałym, spoistym i naturalnie wilgotnym podłożu pokrytym warstwą zaprawy o grubości do 30 mm lub zaprawy elastycznej o grubości do 10 mm.

Główną zasadą prawidłowego montażu prefabrykatów okładzinowych jest ich wolne ułożenie z uwagi na naturalną rozszerzalność cieplną.

1. Należy przestrzegać elastycznego ułożenia na styku z konstrukcją pionową, patrz rys. 1.
 
    

dopňky
rysunek 12. Prefabrykatów nie układa się na całopowierzchniowej warstwie zaprawy, lecz na pasach poprzecznych o szerokości około 100 mm. Na rysunku nr 2 pokazano podział warstwy zaprawy w przypadku prefabrykatów o długości 1000 mm, w przypadku prefabrykatów o ogólnej długości „l” obowiązuje zasada przedstawiona na rys. nr 3, gdzie zaprawę umieszcza się co 1/6 długości schodu.

dopňky
rysunek 2dopňky
rysunek 33. W przypadku montażu schodów o profilu L podstopień zostaje bez zaprawy tak, jak pokazano na rys. 4. 

dopňky
rysunek 44. W przypadku montażu schodów typu SD na pasy zaprawy montuje się także podstopień jak pokazano na rysunku 5.

dopňky
rysunek 55. W przypadku montażu prefabrykatów dzielonych dopasowanych do siebie należy zachować szczelinę spoinową 1- 3 mm.

Po dokończeniu montażu należy prefabrykaty oczyścić mechanicznie i zakonserwować środkami chemicznymi – patrz konserwacja powierzchni.

Jeżeli wyrób posiada wady wyglądu lub rozmiaru, reklamację należy podać przed zabudowaniem wyrobu.
 
ISMM & TESO logo

ISMM & TESO s.r.o.
742 82 Jistebník 466
IČ: 27788156
DIČ: CZ27788156

Společnost je zapsaná v OR
vedeném u KS Ostrava oddílu C,
vložce číslo 29706
Telefon: (+420) 595 174 037
Mobil: (+420) 724 962 905
E-mail: info@teso-jistebnik.cz

Prodejní doba:
pracovní dny 8.00 – 14.30
ISMM group