teso-jistebnik.cz
O firmieAsortymentWsparcie techniczneReferencjeDo ściągnięciaCennik
českygermanypoland
kompletní sortiment teraco výrobků
Dlaždice
 

Montaż płytek

Instrukcje techniczne dotyczące montażu płytek

Płytki terrazzo należy układać na czystym, wystarczająco dojrzałym, spoistym i naturalnie wilgotnym podłożu pokrytym warstwą zaprawy o grubości 40 mm - rys. 1.

montazdlazby1pl
Ponieważ nasze płytki są kalibrowane pod względem grubości, można je układać również na zaprawie elastycznej o grubości warstwy do 10 mm.

Zalecana temperatura do układania płytek: 5 – 25°C, odległości pomiędzy płytkami powinny wynosić 3-4 mm. W żadnym wypadku nie zaleca się układania płytek terrazzo bezspoinowo.

W przypadku układania większych powierzchni niezbędne jest wykonanie powierzchni dylatacyjnych na planie siatki min. 6 x 6 m. Podczas wykonywania takiej dylatacji należy powtórzyć szczeliny dylatacyjne lub oddzielające już znajdujące się w podłożu. Dylatację należy wykonać stosując odpowiednie listwy dylatacyjne, np. listwy PVC firmy Schlüter. Zawsze też należy wykonać elastyczną spoinę na styku posadzki z konstrukcjami pionowymi.

Na piętrach nadziemnych zaleca się układanie płytek na zaprawie o większej grubości, około 50 mm, wzmocnionej siatką stalową KARI i oddzielonej od podłoża folią PVC.

Po stężeniu warstwy betonowej spoiny pomiędzy płytkami należy wypełnić na całej wysokości zaprawą spoinową. Po wypełnieniu spoin powierzchnię posadzki terrazzo należy oczyścić mechanicznie i zakonserwować preparatami chemicznymi – patrz konserwacja powierzchni.
 
ISMM & TESO logo

ISMM & TESO s.r.o.
742 82 Jistebník 466
IČ: 27788156
DIČ: CZ27788156

Společnost je zapsaná v OR
vedeném u KS Ostrava oddílu C,
vložce číslo 29706
Telefon: (+420) 595 174 037
Mobil: (+420) 724 962 905
E-mail: info@teso-jistebnik.cz

Prodejní doba:
pracovní dny 8.00 – 14.30
ISMM group