teso-jistebnik.cz
O firmieAsortymentWsparcie techniczneReferencjeDo ściągnięciaCennik
českygermanypoland
kompletní sortiment teraco výrobků
Dlaždice
 

Montaż parapetów

Instrukcje techniczne dotyczące montażu parapetów

Montażu parapetów terrazzo i pozostałych płyt okładzinowych dokonuje się na czystym, wystarczająco dojrzałym i naturalnie wilgotnym podłożu na warstwę zaprawy o grubości 30 mm lub zaprawy elastycznej o grubości do 10 mm.
Parapety zewnętrzne należy montować z min 1 % nachyleniem ułatwiającym ściekanie wody.

Główna zasada prawidłowego montażu jest identyczna jak w przypadku montażu schodów, czyli wolne ułożenie z uwagi na naturalną rozszerzalność cieplną.

  • Należy przestrzegać elastycznego ułożenia na styku z konstrukcją pionową patrz rys. 1
    

dopňky
rysunek 1  • Prefabrykatów nie układa się na całopowierzchniowej warstwie zaprawy lub zaprawy elastycznej, lecz na pasach poprzecznych o szerokości około 100 mm. Na rysunku nr 2 pokazano podział warstwy zaprawy lub zaprawy elastycznej w przypadku prefabrykatów o długości 1000 mm, w przypadku prefabrykatów o ogólnej długości „l” obowiązuje zasada przedstawiona na rys. nr 3, gdzie zaprawę umieszcza się co 1/6 długości schodu.

montaáž schod 2
rysunek 2montáž 
schod 3
rysunek 3  • Na rysunku nr 4 pokazano przykładowe osadzenie parapetu.

montaz 
parapet
rysunek 4  • W przypadku montażu parapetów dzielonych dopasowanych do siebie należy zachować szczelinę spoinową 1- 3 mm.
 Po dokończeniu montażu należy parapety oczyścić mechanicznie i zakonserwować środkami chemicznymi – patrz konserwacja powierzchni.

Jeżeli wyrób posiada wady wyglądu lub rozmiaru, reklamację należy podać przed zabudowaniem wyrobu.
 
ISMM & TESO logo

ISMM & TESO s.r.o.
742 82 Jistebník 466
IČ: 27788156
DIČ: CZ27788156

Společnost je zapsaná v OR
vedeném u KS Ostrava oddílu C,
vložce číslo 29706
Telefon: (+420) 595 174 037
Mobil: (+420) 724 962 905
E-mail: info@teso-jistebnik.cz

Prodejní doba:
pracovní dny 8.00 – 14.30
ISMM group