Teso
česká verzeGerman versionPolish version


O firmě
Sortiment
Dekor
Dlažba
Schody
Schodišťová ramena
Ostatní
Služby
Technická podpora
Reference
Ke stažení
Ceník
ismm-skupina

Prefabrikované monolitické schodišťové rameno s teracovým obkladem SRT 3-18

Názvosloví:
Prefabrikované monolitické schodišťové rameno (dále jen schodišťové rameno) má provedenou finální povrchovou úpravu stupňů teracovým obkladem TESO, typ LS viz obr. č.1. Schodišťové rameno je jednoramenné, přímé s počtem stupňů 3 - 18 v šířkách 1100 mm do 1650 mm. Schodišťové rameno je označeno SRT 3 - 18 (číslice podle počtu stupňů). Schodišťové stupně je možné provést do šíře nášlapu max. 350 mm a výšky stupně max. 190 mm.

Použití:
Schodišťová ramena mají použití většinou pro bytovou výstavbu a stavby administrativního charakteru s omezením maximálního nahodilého normového zatížení Vn = 300 N/m2 (resp. 500 N/m2).
Tvar ramene je dán projektovou dokumentací konkrétní stavby. Ve standardní nabídce jsou ramena v provedení - klasický ozub na obou stranách - viz obr. č.1, nebo v provedení - prodloužený ozub na jedné, nebo druhé straně - viz obr. č.2, nebo v provedení - prodloužený ozub na obou stranách - viz obr. č.3. V nabídce je rovněž provedení - bez ozubu na jedné nebo druhé straně, nebo na obou stranách - viz obr. č.4 - s propojením do podesty pomocí vyčnívajících trnů výztuže.

obr. č.1


obr. č.2


obr. č.3


obr. č.4


Montáž schodišťového ramene:
Manipulace s prefabrikáty:
Rameno je opatřeno čtyřmi závěsnými oky pro manipulaci a osazení na místo. Závěsná oka jsou umístěna v horní části prefabrikátu na obou koncích - viz obr. č.6.
Osazení schodišťového ramene a jeho ochrana před poškozením:
Schodišťové rameno se osazuje mezi podesty na ozub do maltového lože z cementové malty nebo na tuhou kročejovou izolaci např. Sylomer. Rameno je možné rovněž osadit bez ozubu s dodatečnou možností betonáže podesty, viz tvar ramene dle obr. č.4.
Před poškozením teracového obkladu je rameno chráněno již z výroby PE folii, netkanou textilií a pevným dřevěným bedněním, pevně spojeným s ramenem. Takto je rameno chráněno po celou dobu jeho manipulace a stavby a je odstraněno až v době dokončení stavební činnosti. Tato služba, včetně oprav poškozených částí teracového obkladu a jeho fluatace (impregnace) je součástí předkládané nabídky
obr. č.6


Výhody nabízeného řešení:
Oproti standardního způsobu řešení, tj. dodávka prefabrikovaných betonových ramen, případně odlévání ramen současně s monolitem stavby a následné provedení obkladu schodů na stavbě vidíme v nabízeném řešení zejména tyto výhody:

 • jednoduchost a flexibilita k požadavkům architektonického a projekčního řešení stavby
 • finální teracový obklad schodů má parametry dílenského zpracování s důrazem na řešení detailu - zrcátka, rovnoměrnost spárování na všech stupních ramene apod.
 • výhody v průběhu stavby ukazuje srovnávací tabulka
TESO ramena PREFA ramena Monolit
 • uložení ramen do podest
 • uložení ramen do podest
 • příprava bednění
 • příprava výztuže
 • vylití ramen
 • čas zrání
 • odbednění
 • obklad schodů (uzavření komunikace, přesun osob, hmot)
 • ochrana schodů před poškozením
 • obklad schodů (uzavření komunikace, přesun osob, hmot)
 • ochrana schodů před poškozením
 • odbednění, oprava drobných poškození, fluatace
 • odbednění, oprava drobných poškození, fluatace
 • odbednění, oprava drobných poškození, fluatace


 • z výše uvedeného je patrný výrazný technologický a následně i cenový efekt nabízeného způsobem řešení firmou TESO

fotogalerie


© 2004 TESO, design by R-Vision